Чергар, 2011

Апокрифна реалност

5,00 лв.

Налично

Чергар, 2011

ISBN: 978-954-8586-08-5

Апокрифна реалност

ISBN 978-954-8586-08-5 Категория

Всичко написано на та- зи страница е худо- жествена измислица и не отговаря на дейст- вителността.

Съвпадението с реални събития, свързани с дей- ствително съществуващи субекти и обекти, носещи същите имена както героите в изложените писмени текстове е случайно и неволно. Всеки читател и посетител на тази страница приема безусловно гореизложе- ното.

Читателите са единстве- ните, които носят отговорност, за това как приемат информацията от художествените измис- лици. Никой няма право да я разпространява (информацията), тълкува и внушава като истинна. Всеки, който отказва да приеме написаните пра- вила трябва да напусне този блог незабавно.

Авторите на блога НЕ носят съдебна, финансова, наказателна или каквато и да е друга отговорност за морални или финасови, или каквито и да е било щети нанесени от или косвено произтичащи от публи- куваната информация. Творческите измислици са защитени от консти- туционно гарантираната свобода на словото, както и от авторското право и всички сродни нему права. Използването на материали от този блог става само с разрешение на авторите му или ако сложите линк към нашата страница.

Собствениците на блога ще отстраняват текстове от сайта си само при условие, че нарушават авторските права на други лица. Всеки, който посещава тази страница, автоматично се съгласява и приема задължителните правила на авторите на същата, изложени в горния текст.

 

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8586-08-5

Автор

Чергар

Корична цена

13,00лв

Свързани книги

Гората на Аполинер

4,50 лв.

Хастарът на историята

20,00 лв.

Костеливите орехи

20,00 лв.

Шепа мигове, том 2

13,00 лв.

Шепа мигове, том 1

15,00 лв.

Писател под наем

7,49 лв.